نقاشی

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : کارت قرآن و ترجمه17-سوره مبارکه همزه بخوانید :
این کارت ها شامل آیات سوره مبارکه همزه همراه با یک نقاشی جهت رنگ آمیزی متناسب  باهر آیه می باشد. با چاپ این کارت ها بر روی برگه های A4، پس از حفظ آیه و معنی آن قرآن آموز نقاشی مربوط به همان آیه را رنگ آمیزی می کند. و وقتی همه نقاشی ها رنگ آمیزی شد، به کارتهای تکمیل شده، جایزه تعلق می گیرد :    

نقاشی سوره مبارکه همزه

 

نقاشی...
ما را در سایت نقاشی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 23 دی 1397 ساعت: 8:50

چکیده : ... با عنوان : کارت قرآن و ترجمه18-سوره مبارکه عصر بخوانید :
این کارت ها شامل آیات سوره مبارکه عصر همراه با یک نقاشی جهت رنگ آمیزی متناسب  باهر آیه می باشد. با چاپ این کارت ها بر روی برگه های A4، پس از حفظ آیه و معنی آن قرآن آموز نقاشی مربوط به همان آیه را رنگ آمیزی می کند. و وقتی همه نقاشی ها رنگ آمیزی شد، به کارتهای تکمیل شده، جایزه تعلق می گیرد : 

نقاشی سوره مبارکه عصر

 

نقاشی...
ما را در سایت نقاشی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : يکشنبه 23 دی 1397 ساعت: 8:50

چکیده : ... با عنوان : کارت قرآن و ترجمه19-سوره مبارکه تکاثر بخوانید :
این کارت ها شامل آیات سوره مبارکه تکاثر همراه با یک نقاشی جهت رنگ آمیزی متناسب  باهر آیه می باشد. با چاپ این کارت ها بر روی برگه های A4، پس از حفظ آیه و معنی آن قرآن آموز نقاشی مربوط به همان آیه را رنگ آمیزی می کند. و وقتی همه نقاشی ها رنگ آمیزی شد، به کارتهای تکمیل شده، جایزه تعلق می گیرد :

نقاشی سوره مبارکه تکاثر

 

نقاشی...
ما را در سایت نقاشی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 23 دی 1397 ساعت: 8:50

چکیده : ... با عنوان : کارت قرآن و ترجمه20-سوره مبارکه قارعه بخوانید :
این کارت شامل آیات سوره مبارکه قارعه همراه با یک نقاشی جهت رنگ آمیزی متناسب  باهر آیه می باشد. با چاپ این کارت ها بر روی برگه های A4، پس از حفظ آیه و معنی آن قرآن آموز نقاشی مربوط به همان آیه را رنگ آمیزی می کند. و وقتی همه نقاشی ها رنگ آمیزی شد، به کارتهای تکمیل شده، جایزه تعلق می گیرد :

نقاشی سوره مبارکه قارعه

 

نقاشی...
ما را در سایت نقاشی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 23 دی 1397 ساعت: 8:50

چکیده : ... با عنوان : کارت قرآن و ترجمه16-سوره مبارکه فیل بخوانید :
این کارت, ها شامل آیات سوره مبارکه, فیل همراه با یک نقاشی جهت رنگ آمیزی متناسب  باهر آیه می باشد. با چاپ این کارت, ها بر روی برگه های A4، پس از حفظ آیه و معنی آن قرآن, آموز نقاشی مربوط به همان آیه را رنگ آمیزی می کند. و وقتی همه نقاشی ها رنگ آمیزی شد، به کارت,های تکمیل شده، جایزه تعلق می گیرد :   

نقاشی سوره  مبارکه, فیل

 

نقاشی...
ما را در سایت نقاشی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : يکشنبه 11 آذر 1397 ساعت: 11:32

چکیده : ... با عنوان : پوستر جهت 17 ربیع الاول بخوانید :
 پوستر, 17  ربیع, تولد پیامبر و امام صادق صلوات الله علیهما

 

نقاشی...
ما را در سایت نقاشی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : يکشنبه 11 آذر 1397 ساعت: 11:32

چکیده : ... با عنوان : کارت قرآن و ترجمه15-سوره مبارکه قریش بخوانید :
این کارت ها شامل آیات سوره مبارکه قریش همراه با یک نقاشی جهت رنگ آمیزی متناسب  باهر آیه می باشد. با چاپ این کارت ها بر روی برگه های A4، پس از حفظ آیه و معنی آن قرآن آموز نقاشی مربوط به همان آیه را رنگ آمیزی می کند. و وقتی همه نقاشی ها رنگ آمیزی شد، به کارتهای تکمیل شده، جایزه تعلق می گیرد :  

نقاشی سوره <strong>مبارکه</strong> <strong>قریش</strong>

 

نقاشی...
ما را در سایت نقاشی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : يکشنبه 27 آبان 1397 ساعت: 6:17

چکیده : ... با عنوان : یک آیه یک نقاشی (کارتهای قرآن و ترجمه) سوره مبارکه تکویر بخوانید :
این کارت ها شامل آیات سوره مبارکه تکویر همراه با یک نقاشی جهت رنگ آمیزی متناسب  باهر آیه می باشد. با چاپ این کارت ها بر روی برگه های A4، پس از حفظ آیه و معنی آن قرآن آموز نقاشی مربوط به همان آیه را رنگ آمیزی می کند. و وقتی همه نقاشی ها رنگ آمیزی شد، به کارتهای تکمیل شده، جایزه تعلق می گیرد  :       نقاشی...ادامه مطلب
ما را در سایت نقاشی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : چهارشنبه 23 آبان 1397 ساعت: 7:38

چکیده : ... با عنوان : کارت قرآن و ترجمه6-سوره مبارکه انفطار بخوانید :
این کارت ها شامل آیات سوره مبارکه انفطار همراه با یک نقاشی جهت رنگ آمیزی متناسب  باهر آیه می باشد. با چاپ این کارت ها بر روی برگه های A4، پس از حفظ آیه و معنی آن قرآن آموز نقاشی مربوط به همان آیه را رنگ آمیزی می کند. و وقتی همه نقاشی ها رنگ آمیزی شد، به کارتهای تکمیل شده، جایزه تعلق می گیرد :     نقاشی...ادامه مطلب
ما را در سایت نقاشی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : چهارشنبه 23 آبان 1397 ساعت: 7:38

چکیده : ... با عنوان : کارت قرآن و ترجمه7-سوره مبارکه ناس بخوانید :
این کارت ها شامل آیات سوره مبارکه ناس همراه با یک نقاشی جهت رنگ آمیزی متناسب  باهر آیه می باشد. با چاپ این کارت ها بر روی برگه های A4، پس از حفظ آیه و معنی آن قرآن آموز نقاشی مربوط به همان آیه را رنگ آمیزی می کند. و وقتی همه نقاشی ها رنگ آمیزی شد، به کارتهای تکمیل شده، جایزه تعلق می گیرد :

نقاشی سوره <strong>مبارکه</strong> ناس

 

نقاشی...
ما را در سایت نقاشی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : چهارشنبه 23 آبان 1397 ساعت: 7:38